Your address will show here +12 34 56 78

Pogoji najema / GTC

AVbaby ponuja opremo za filmsko fotografiranje in televizijske produkcije. Lahko postavljajo vprašanja o najemu, cene in najem pogoji na Rental@avbaby.at.

 

 

1) Rezervacija in prevzem

Kot splošno pravilo, je treba najeti nepremičnine, ki jih zbirajo najemodajalec po dogovoru je bil dosežen (preko e-pošte ali po telefonu). Najemodajalec bo po svojih najboljših močeh, da izpolnjujejo najemnika zahtevo za imenovanje. Za škodo, ki bi morala izhajati iz neuspešnosti, se ne prevzema nikakršna odgovornost.

 

 

2) Najem

Pogodba izteče takoj, ko so vsi najeti predmeti vrnejo najemodajalcu. Če se najeti artikli ne vrnejo pravočasno, se bo najemnina samodejno nadaljevala. Dan najema je 24 ur.

 

 

3) ID potrebna

Najemnik je dolžan predstaviti svoj potni list ali vozniško dovoljenje.

 

 

4) Depozit in najem pristojbina

Najemnik mora plačati dogovorjeni depozit, ko pobiral najeto premoženje, najem pristojbina je treba plačati po vrnitvi v najemnih predmetov. Če se vrne pravilno, se depozit vrne.

 

 

5) Lastništvo

Zakupljena Nepremičnina ostaja last najemodajalca.

 

 

6) Pregled zakupljenih nepremičnin

Pritožbe o napakah v zakupljenih nepremičninah se lahko uveljavljajo le, ko so prevzete. Če ni drugače navedeno v pisni obliki, je najemnik prejel vse najete predmete v uporabnem stanju.

 

 

7) Dajatve

Najete artikle je treba skrbno in ustrezno obravnavati. Sporočene so bile morebitne napake in okvare, ki jih je povzročil.

 

 

8) Varnostnih predpisov

Najemnik mora ravnati v skladu z vsemi potrebnimi ukrepi za preprečevanje nesreč.

 

 

9) Odgovornosti

V obdobju najema najemodajalec zavrača vsakršno odgovornost v zvezi z najeto nepremičnino. Izpolnjevanje potrebnih registracij in predpisanih zahtev je odgovornost najemnika.

 

 

10) Druge določbe

Načeloma se uporabljajo le pisni sporazumi. Kraj pristojnosti je Gradec.